Робота в експерименті

 

Навчальний заклад перебуває на ІІІ (формуючому) етапі дослідно-експериментальної роботи. Виконуючи завдання цього етапу навчальний заклад створив всі необхідні умови для того, щоб процес упровадження інформаційно-комунікативних технологій був успішним і давав позитивні результати. Всі вчителі НВК пройшли курси "Майкрософт – партнерство в навчанні", "Інтел – Навчання для майбутнього" та курси "Інтел – Навчання для майбутнього за версією 10" – 22 вчителя.

В гімназії працює два навчальних комп’ютерних комплекси на 28 робочих місць для учнів різних вікових категорій. В наступному році плануємо відкрити кабінет інформатики окремо для учнів початкової школи. Крім того, 22 кабінети з базових дисциплін оснащені інтерактивними дошками та мультимедійними проекторами, що дозволяє значно розширити й більш творчо підходити до надання інформації для учнів, таким чином збільшуючи динамічність практично будь-якого уроку, лекції, семінарського заняття, факультативу.   

Всі ці кабінети під’єднані  до мережі Інтернет, чотири класи початкової школи, які працюють у проекті «Один учень – один комп’ютер» та актова зала мають Wi-Fi під’єднання.

Питання впровадження ІКТ стоїть на контролі в адміністрації закладу. У цьому навчальному році розглядалося питання "Про   використання ІКТ, як метод активізації набутих навичок" на педагогічні й раді від 27.01.2014 року, протокол № 1 та виданий наказ "Стан використання ІКТ в навчально-виховному процесі" від 18.02.2014 року, № 4.

Колектив гімназії ще в 2005 році брав участь у державному експерименті з апробації комп’ютерних навчальних засобів. Тому природною стала наша участь у першому етапі пілотного проекту «Відкритий світ». З 2014 року навчальний заклад включено до участі у ІІ етапі Національного проекту «Відкритий світ».

У грудні 2013 року на високому рівні було проведено обласний науково-практичний семінар для директорів навчальних експериментальних закладів на тему "Забезпечення якісної підготовки учнів до життя в інформаційному суспільстві через використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі". 

Вчителі початкової школи четвертий рік працюють у проекті «Один учень – один комп’ютер», мета якого – створення єдиного інформаційного середовища в класі. Працюючи над проектом, учителі зазначають, що учням легше адаптуватися до швидко змінюваного світу, вони отримують комп’ютерні знання та навички аналітичного сприйняття інформації уже з перших днів навчання, вчаться критично мислити та активніше застосовують набуті знання в повсякденному житті. Планується також вивчення учнями цих класів у старшій школі інформатики більш поглиблено. Таким чином можна буде сформувати якісні профільні класи з вивченням медіа технологій. На сьогодні ця спеціалізація має значний попит практично в усіх галузях науки, виробництва та повсякденного життя.

Активно співпрацює НВК і з громадськими організаціями: з 2013 року на базі гімназії проводяться курси для студентів третього покоління «Комп’ютер, бабуся і я», де в ролі консультантів виступали учні інформаціно-технологічного класу.

У гімназії постійно поповнюється електронна база даних з методичних розробок у галузі нових педагогічних технологій. Проводяться інтегровані уроки з комп’ютерною підтримкою, уроки з апробації нових електронних засобів навчання, працюють віртуальні лабораторії з фізики, астрономії,  хімії, біології, стереометрії з використанням  інтерактивних 3-D ілюстрацій розроблених Національним центром аерокосмічної освіти молоді (Київський філіал).

Безперечно, інформаційні технології надають і нові можливості в удосконаленні ерудиції учнів. Ми маємо можливість заохочувати дітей до подорожей музеями, бібліотеками, іншими країнами світу, брати участь в наукових on-line конференціях, у вебінарах, створювати свої блоги, проводити on-line спілкування з учнями інших областей України. Це не тільки сприяє розширенню знань, а й активізує процес розвитку різноманітних здібностей учнів. Випускники класів інформаційно-технологічного профілю, використовуючи мови програмування високого рівня, створюють програмні засоби для комп’ютерної підтримки уроків для дітей, які є учасниками проекту "Один учень – один комп’ютер". Учні старших класів на факультативах з інформатики створюють навчальні програмні засоби для комп’ютерної підтримки предметів з базових дисциплін. Активістами учнівського самоврядування створюється електронна газета "Сонячна республіка".             

Класними керівниками широко використовуються ІКТ в позакласній та позаурочній роботі, проведенні батьківських всеобучів, підготовці та проведенні творчих та інтелектуальних  конкурсів. Вчителі та учні створюють презентації на виховну тематику, переглядають фрагменти навчальних, науково-популярних фільмів. Як показує досвід, учні гімназії позитивно сприймають використання нових  освітніх технологій у навчально-виховному процесі, активно до нього долучаються.

Результатом такої роботи є досконале володіння учнями комп’ютерною грамотою, посилення мотивації, створення більш якісних умов для ефективного навчання, підвищення кваліфікаційного рівня вчителів. Крім того, щорічно учні гімназії є переможцями Всеукраїнського конкурсу з інформатики «Бобер», призерами предметних олімпіад різних рівнів, конкурсу-захисту наукових робіт МАН, де також не останню роль відіграє уміння працювати з комп’ютерними програмами.

Колектив НВК розуміє, що майбутнє – за комп’ютерними технологіями. Саме тому на перше місце педагоги вивели інформаційно-комунікативні технології як такі, які дають змогу випускникам почуватися вільно в сучасному світі.