Робота в експерименті

Структура програми експерименту

«Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах»

Навчальний заклад (повна назва)

Комунальний заклад освіти

"Навчально-виховний комплекс № 57

"загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія"

Дніпровської міської ради

 

 

Пункт програми

Зміст

ПИТАННЯ для відповіді

1. Тема експерименту.

Назва експерименту

Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах

2.Координатор експерименту

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, звання, телефон, електронна пошта (обов’язково)!

Зінченко Ірина Олександрівна, заступник директора з НВР, 0677976452, Zinchik1@ukr.net

3. Науковий керівник експерименту або консультант.

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, звання, місце роботи, телефон

Рогова Олена Георгіївна, професор кафедри філософії КЗВО «ДАНО»ДОР»,

0673653138

4. Актуальність теми.

Утруднення, проблеми, суперечності практики, з яких походить необхідність експерименту по даній темі

Тривожні ознаки трансформації сучасної сім’ї, потреби в розвитку та самовдосконалення особистісних якостей

5. Ідея експерименту.

Найбільш загальне уявлення про проблемну ситуацію, напрям діяльності експериментатора, образ бажаної зміни в учневі

Створення умов для гармонійних сімейних стосунків та майбутнього батьківства

6. Задум експерименту.

Конкретизація ідеї експерименту через конкретні форми, методи, логіку розгортання змісту, облік конкретних умов класу і ін.

Апробувати модель родинного виховання через формування в учнів соціальної та громадянської компетенцій

7.Об'єкт експериментування.

Межі дослідження і зміни практики

Досліджується навчально-виховний процес в освітньому закладі.

8. Предмет експериментування.

Властивості, відносини, функції, що виділяються в об'єкті; частина об'єкту, що розкривається в даному експериментальному дослідженні

Формування родинних цінностей в системі роботи загальноосвітнього навчального закладу.

9. Мета.

 

Очікуваний результат педагогічної діяльності, виражений в позитивних змінах в учнях, з'явилися завдяки експериментальній розробці.

Очікуваний результат, що представляється у формі: методичних рекомендацій, розробок уроків, планів, авторських програм, концептуальних положень.

 Оволодіння знаннями з сімейної педагогіки з метою створення та розвитку щасливої родини та формування відповідального батьківства.

Виховання шанобливого ставлення до усіх членів родини.

 

Принципи, педагогічні технології, розроблена сукупність умов і ін.

10. Гіпотеза.

Науково-обгрунтоване логічне припущення щодо способу реалізації ідеї і задуму експерименту, сукупність дій, система мерів по реалізації завдань експерименту, максимально детально викладена модель – нововведення, за рахунок якої очікується отримати певну ефективність учбово-виховного процесу

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що ефективна робота системи ціннісно-орієнтованого та компетентнісно формуючого родинного виховання відбуватиметься за умов:

·   забезпечення оптимальних управлінських, організаційних, методичних, інформаційних, комунікативних, фахових, фінансово-матеріальних умов функціонування моделі родинного виховання як складової освітнього середовища;

·   актуалізації потреби в самовдосконаленні й розвитку особистісних якостей, необхідних для різноманітних життєвих ситуацій майбутнього сімейного життя, оволодіння знаннями з сімейної педагогіки, набуття навичок здорового способу життя;

·   запровадження у навчально-виховний процес факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів родинного виховання; проведення конференцій, «круглих столів», залучення представників громадських та батьківських організацій до обговорення проблем сучасного родинного виховання;

·   вивчення, узагальнення, впровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних передової філософсько-освітньої думки з питань родинного виховання з метою формування соціально активної особистості, здатної шанобливо ставитись до членів родини та готової до відповідального батьківства.

11а). Завдання. І етапу

Дії з досягнення проміжних результатів, направлених на досягнення мети (на підставі аналізу завдань І етапу з наказу визначити завдання для навчального закладу)

Визначення кола учасників дослідно-експериментальної роботи, конкретизація завдань діяльності у відповідності до мети дослідно-експериментальної роботи, проведення комплексної діагностики рівня готовності учасників навчально-виховного процесу в умовах експерименту, теоретичний аналіз науково-методичної літератури,планування роботи тимчасових творчих груп  з різних аспектів експериментального дослідження.

11б). Завдання. ІІ етапу

Дії з досягнення проміжних результатів, направлених на досягнення мети (на підставі аналізу завдань І етапу з наказу визначити завдання для навчального закладу)

Створення умов для реалізації програми,підбір комплексу методик та технологій  до здійснення науково-дослідницької експериментальної роботи визначення критеріїв та показників рівня готовності учнів до родинного життя.,

12.Діагностичний інструментарій.

Засоби оцінювання результатів експерименту: анкети, типи інтерв'ю, тексти контрольних робіт, тести, експериментальні дидактичні матеріали

Експериментальні діагностичні матеріали, анкети,тести

13. Критерії оцінки очікуваних результатів.

Ознаки, або параметри, на підставі яких проводиться оцінка ефективності експериментальної розробки

Моніторингове дослідження,таксономія

Блума

14.Терміни експерименту.

Час початку і передбачуваного завершення експерименту

2019-2024 рр.

15.Етапи експерименту.

Частини, що визначають проміжні результати експерименту і послідовність їх досягнення

1 етап - організаційно-підготовчий (2019-2020н.р.)

2 етап – діагностико-концептуальний (2020-2021 н.р.)

3 етап – формувальний (2021-2022 н.р.)

4 етап – узагальнювальний ( 2022-2023 н.р)

5 етап – коригувальний (2023-2024н.р.)

16. Прогноз можливих негативних наслідків.

Уповільнення темпів проходження тим, відхилення від базового компоненту змісту освіти, зміна освітніх цілей і ін., що провокує негативні зміни в учнях.

Відхилення базового компоненту, уповільнення проходження тем.

17. Способи корекції, компенсації негативних наслідків.

Дії з боку експериментатора, що знімають негативні наслідки

Профілактично - корекційна робота

18. Склад учасників експерименту.

Педагогічний колектив, що бере участь в експерименті по даній темі

Педагогічний колектив, учні 10-11 класів, батьківська громада

19.Функціональні обов'язки.

Розподіл функціональних обов'язків всіх осіб, що беруть участь в експерименті (творча група)

Кордіна Тетяна Іванівна- відповідальний експерт, Зінченко Ірина Олександрівна- керівник групи,відповідальна за підготовчий етап, Максимова Інна Вікторівна- відповідальна за впровадження  факультативу «Родинні цінності», Руденко Інна Анатоліївна- відповідальна за науково-методичний супровід, Новік Тетяна Іванівна-

відповідальна за ведення документації, медіа супровід, Бойко Валентина Володимирівна- відповідальна за зв’язки з батьківською громадою, Шепотько Аеліта Володимирівна- відповідальна за психолого-методичний супровід учасників експерименту

20. База експерименту.

Група учнів, клас, паралель класів, вся школа

10-11 класи,(150 учнів)

21. Масштаб експерименту.

Тривалість експерименту за часом і обхват за об'ємом матеріалу — один урок, декілька уроків теми, чверть, рік, декілька років

Експеримент продовжується протягом 5 навчальних років.

22. Тип експерименту.

Констатуючий, пошуковий, такий, що формує

Пошуково-формуючий тип

23.Статус експерименту.

Правове положення експерименту, його стан; внутрішньошкільний, індивідуальний або колективний; муніципального рівня; всеукраїнського рівня

Обласного рівня

24. Форма представлення результатів експерименту для масової практики.

Стаття, звіт, методичні рекомендації, програма і ін.

Звіт

25. Контакти

Електронна пошта (обовязково!!!), телефони директора НЗ

nvk057@dhp.dniprorada.gov.ua
0502378891

 

Структура програми експерименту

ECOFRIENDLY

Комунальний заклад освіти

"Навчально-виховний комплекс № 57

"загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія"

Дніпровської міської ради

 

 

Пункт програми

Зміст

ПИТАННЯ для відповіді

1. Тема експерименту.

Назва експерименту

ECOFRIENDLY

2.Координатор експерименту

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, звання, телефон, електронна пошта (обов’язково)!

Дон Наталія Володимирівна,0988739440,

[email protected]

3. Науковий керівник експерименту або консультант.

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, звання, місце роботи, телефон

Зінченко Ірина Олександрівна, заступник директора з НВР, КЗО НВК №57, 0677976452

4. Актуальність теми.

Утруднення, проблеми, суперечності практики, з яких походить необхідність експерименту по даній темі

Із восьми глобальних екологічних проблем України однією з найбільш серйозних на сьогодні можна вважати проблему низького рівня екологічної культури в питаннях утилізації і переробки різних відходів.

5. Ідея експерименту.

Найбільш загальне уявлення про проблемну ситуацію, напрям діяльності експериментатора, образ бажаної зміни в учневі

Формувати  уявлення про відходи та проблеми їх утилізації; вдосконалювати вміння пошуку та аналізу інформації. Пропагувати серед населення інформацію про сортування відходів.

6.Задум експерименту.

Конкретизація ідеї експерименту через конкретні форми, методи, логіку розгортання змісту, облік конкретних умов класу і ін.

Привернути увагу до актуальності екологічної проблеми сучасності - засміченості. Розвивати практичні вміння боротьби  із засміченістю.

 Сприяти прагненню   берегти  природу, формувати екологічне мислення.

7.Об'єкт експериментування.

Межі дослідження і зміни практики

Сортувати сміття в межах начального закладу.

8. Предмет експериментування.

Властивості, відносини, функції, що виділяються в об'єкті; частина об'єкту, що розкривається в даному експериментальному дослідженні

Освітня модель ціннісно-орієнтованого та компетентнісно формуючого екологічного виховання.

9. Мета.

 

Очікуваний результат педагогічної діяльності, виражений в позитивних змінах в учнях, з'явилися завдяки експериментальній розробці.

Очікуваний результат, що представляється у формі: методичних рекомендацій, розробок уроків, планів, авторських програм, концептуальних положень.

 Розбудова ефективно-діючої шкільної моделі екологічного виховання через формування в учнів життєвої, соціальної та громадянської компетентностей у ціннісному ставленні до навколишнього середовища. Створення системи екологічного виховання через формування в учнів життєвої, соціальної та громадянської компетентностей в сучасному навчальному закладі, що забезпечує: формування відповідального ставлення до сортування сміття;

розвиток особистісних якостей, необхідних для майбутнього сортування.

 

 

Принципи, педагогічні технології, розроблена сукупність умов і ін.

10. Гіпотеза.

Науково-обгрунтоване логічне припущення щодо способу реалізації ідеї і задуму експерименту, сукупність дій, система мерів по реалізації завдань експерименту, максимально детально викладена модель – нововведення, за рахунок якої очікується отримати певну ефективність учбово-виховного процесу

Забезпечення оптимальних управлінських, організаційних,методичних,інформаційних, комунікативних, фахових, фінансово-матеріальних умов функціонування моделі екологічного виховання як складової освітнього середовища; актуалізації потреби в самовдосконаленні й розвитку особистісних якостей, необхідних для сортування сміття; забезпечення поширення культури поводження з твердими побутовими відходами шляхом організації інформаційно-просвітницької роботи з розвитку навичок відповідального споживання і поводження з твердими побутовими відходами та впровадження роздільного сортування відходів.

11а). Завдання. І етапу

Дії з досягнення проміжних результатів, направлених на досягнення мети (на підставі аналізу завдань І етапу з наказу визначити завдання для навчального закладу)

Забезпечити поширення культури поводження з твердими побутовими відходами шляхом організації інформаційно-просвітницької роботи з розвитку навичок відповідального споживання і поводження з твердими побутовими відходами та впровадження роздільного сортування відходів. Формувати у дітей та дорослих екологічне мислення та бережне ставлення до  навколишнього середовища. Впровадити систему роздільного збору твердих побутових відходів у комунальному освітньому закладі. Організувати еколого-інформаційну,просвітницьку роботу в навчальному закладі та навчання учнів,педагогів, батьків.

11б). Завдання. ІІ етапу

Дії з досягнення проміжних результатів, направлених на досягнення мети (на підставі аналізу завдань І етапу з наказу визначити завдання для навчального закладу)

Організувати майданчики для встановлення спеціалізованих контейнерів роздільного збирання ТПВ у закладі освіти.

Провести анкетування учнів, педагогів щодо практичних навичок сортування сміття. Провести рекламну кампанію в колективі закладу освіти з метою залучення педагогів, учнів та всіх бажаючих до участі в проекті.

Виступити на засідання педагогічної ради.

 Створити на офіційному сайті гімназії розділ «Програма  ECOFRIENDLY» та постійно оприлюднювати інформацію про стан виконання проекту.

Провести практичні заняття за темами: «Тверді побутові відходи, шляхи їхньої переробки», «Небезпечне сміття», «Збережімо ресурси. Сортуємо сміття» та «Друге життя сміття» Організувати показ відеороликів у заклалі освіти, соцмережах тощо щодо культури сортування сміття та зменшення його обсягів у кожній родині. Організувати друк комплектів навчальних кольорових постерів.

12.Діагностичний інструментарій.

Засоби оцінювання результатів експерименту: анкети, типи інтерв'ю, тексти контрольних робіт, тести, експериментальні дидактичні матеріали

Анкети,експериментальні дидактичні матеріали.

13. Склад учасників експерименту.

Педагогічний колектив, що бере участь в експерименті по даній темі

Педагогічний колектив та технічний персонал КЗО НВК №57 ДМР, учні 1-11 класів, батьки учнів 1-11 класів.

14.Функціональні обов'язки.

Розподіл функціональних обов'язків всіх осіб, що беруть участь в експерименті (творча група)

Зінченко Ірина Олександрівна, Дон Наталія Володимирівна, Ліпчанська Олена Іванівна, Бойко Валентина Володимирівна, Поршнєва Марія Степанівна.

 

15.База експерименту.

Група учнів, клас, паралель класів, вся школа

Весь навчальний заклад

16. Масштаб експерименту.

Тривалість експерименту за часом і обхват за об'ємом матеріалу — один урок, декілька уроків теми, чверть, рік, декілька років

Декілька років

17. Тип експерименту.

Констатуючий, пошуковий, такий, що формує

Такий, що формує навчики.

18.Статус експерименту.

Правове положення експерименту, його стан; внутрішньошкільний, індивідуальний або колективний; муніципального рівня; всеукраїнського рівня

Муніципальний рівень

19. Форма представлення результатів експерименту для масової практики.

Стаття, звіт, методичні рекомендації, програма і ін.

Звіт, методичні рекомендації.

20. Контакти

Електронна пошта (обовязково!!!), телефони директора НЗ

[email protected]

0502378891