Педагогічний колектив

Навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними працівниками. Кадрове забезпечення здійснено в повній відповідності з навчальним робочим планом закладу освіти та п’ятиденним режимом роботи.

Навчально-виховний процес забезпечують 71 педагогічний працівник. 70 вчителів, які працюють за основним місцем роботи, практичний психолог та 1 педагог, який працює за сумісництвом. Із 70 учителів, які працюють за основним місцем роботи, 6 перебувають у відпустці по догляду за дитиною.  Із 70 педагогічних працівників 70 мають вищу освіту, високий рівень кваліфікації та працюють за фахом.  

Серед них:

24 – «учитель — методист», 

4 – «старший учитель»,

39 – «спеціаліст вищої категорії», 

13 – «спеціаліст І категорії»,

3 – «спеціаліст ІІ категорії»,

11 – «Відмінник освіти України».

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників дозволяє у повному обсязі задовольняти освітні потреби учнів і здійснювати організацію навчально-виховного процесу у відповідності до навчального плану.

Адміністрація закладу дотримується принципу системності й послідовності щодо раціонального розподілу тижневого навантаження вчителів, враховуючи кваліфікаційний рівень, досвід та результативність роботи, побажання батьків та учнів.

 

Кількісний склад

педагогічних працівників

КЗО НВК №57 2022-2023 н.р.

 Назва кафедри

Кількість

вчителів

Наявність вакансії

1.

Кафедра словесності та суспільних дисциплін

·        Вчителі української мови та літератури

·        Вчителі зарубіжної літератури

·        Вчителі історії та правознавства

 

 

5

2

2

0

2.

Кафедра іноземної мови

·        Вчителі англійської мови

·        Вчителі французької мови

 

10

2

0

3.

Кафедра вчителів математики

·        Вчителі математики

·        Вчителі інформатики

 

5

3

0

4.

Кафедра природничих дисциплін

·        Вчителі біології

·        Вчителі хімії

·        Вчителі фізики

·        Вчителі географії

 

1

2

1

2

 

0

0

0

0

5.

Кафедра початкової школи

·        Вчителі початкової школи

·        Вихователі ГПД

 

14

2

 

0

0

6.

Кафедра фізичного виховання

·        Вчителі фізкультури

4

0

7.

Кафедра предметів художньо-естетичного циклу

·        Вчителі трудового навчання

·        Вчителі музики

·        Вчителі ОТМ

·        Вчителі Захисту України

 

 

2

1

1

2

 

 

0

0

0

0

8.

Завідуючий бібліотекою

·        бібліотекар

1

1

0

0

9.

Практичний психолог

1

0

10.

Соціальний педагог

0

0

11.

Педагог-організатор

0

0